Ambulance dětské nefrologie - MUDr. Martina Samešová

Dovolená 1 a 2.8. 2024

Informace pro pacienty

První vyšetření:

Při prvním vyšetření v naší ordinaci vezměte s  sebou

Jak správně odebrat moč

Odběr středního proudu moče

vyžadujeme pro bakteriologické vyšetření moče (moč na K+C)

Po omytí ústí močové trubice vymočíte první porci moče do WC a do zkumavky či jiné nádoby zachytíte až další (tzv. střední proud moče)

Sběr moče za 24 hodin

ráno v 6 hod. se vymočíte do WC. Další porce moče následujících 24 hodin budete sbírat do sběrné nádoby (PET lahev, sklenice s víkem), do které jste předtím dali činidlo, které jste dostali v naší ordinaci. Všechnu moč vymočenou do dalšího dne do 6 hodiny ranní přinesete ve sběrné lahvi k vyšetření do naší ordinace.

Sběr moči je také možné začít o hodinu později v 7 hod. ráno a ukončit druhý den v 7 hodin ráno pokud vstáváte později (celková doba ale musí být 24 hodin).

Hamburgerův sediment - sběr moče za 3 hodiny

Ráno v 7 hodin se vymočíte do WC, pak během 3 hodinového intervalu pijete přiměřené množství tekutin (nejlépe 500 ml) nemočíte a v 10 hodin se vymočíte do sběrné nádoby v naší ordinaci. Minimální množství moči nutné k vyšetření je 100 ml !!!

Pokud ve výjimečných případech v mezidobí musíte močit – moč během 3 hodin sbíráte do nádoby a přinesete do ordinace kde v 10 hodin vymočíte poslední porci.

Vyplnění pitné a mikční karty

(Mikce = močení)

Pitnou a mikční kartu vyplňujete 2 dny, které trávíte celé s dítětem (nejlépe víkend). Dny nemusí následovat po sobě.

Dítě nechte pít a jíst tak, jak je zvyklé.

Do tabulky (vzor je uveden pod textem) na jedné straně zaznamenejte čas, kdy dítě pije. Zapisujte s přesností na desítky ml množství a druh tekutin (včetně polévek), které dítě za den vypije. Např. 1 sklenice = 0,2 litru = 2 dcl = 200 ml. Současně s tím na druhé straně tabulky zapisujte čas kdy dítě močilo a objem, který vymočilo (po jednotlivých porcích). Zapomene-li dítě močit do odměrky, zaznamenejte močení spolu s časem čárkou do tabulky.

K měření jsou vhodné kalibrované kelímky nebo kuchyňské odměrky, které lze zakoupit v domácích potřebách, ev. odměrka na prací prášek.

Sledujte a zapisujte i úniky moči během dne (mokré spodní prádlo).

Celkový příjem všech tekutin i celkové množství moči za celý den sečtěte.

Záznam přineste s sebou k lékaři.

PŘÍJEM TEKUTIN MOČENÍDENNÍ ÚNIKY MOČI
časmnožství tekutin
(v mililitrech)
časmnožství moči
(v mililitrech)
mokré spodní prádlo
8:30 200 ml9:00 150 ml /
10:00 150 ml10:10 50 ml
12:10 300 ml11:00 250 ml /
15:20 250 ml12:30 150 ml
16:05 300 ml13:20 250 ml
17:30 300 ml15:00 350 ml
18:20 200 ml16:25 300 ml
19:00 250 ml17:25 250 ml
20:00 250 ml18:30 300 ml
Celkem 2200 ml 19:20 250 ml
Celkem 2300 ml

Nejčastější vyšetření, na která posíláme naše pacienty

UFW (uroflowmetrie)

Je jednoduché vyšetření močových cest, při kterém přistroj měří rychlost proudu moče a vytvoří z něho grafický záznam.

Je to neinvazivní vyšetření. Spočívá ve vymočení dostatečného množství moče (minimálně 100 ml) do speciálního WC.

Scintigrafie ledvin (DMSA a MAG-3)

Princip scintigrafie

Scintigrafie je lékařská zobrazovací metoda z oboru nukleární medicíny. Pro zobrazení orgánů využívá detekce gama záření, které je vyzařováno z těla vyšetřované osoby po předchozím podání malého množství radioaktivní látky, nejčastěji se tato látka podává nitrožilně.

Scintigrafie ledvin statická (DMSA)

Toto vyšetření ukáže zejména funkční stav ledvin, také jejich polohu a případné ložiskové změny v nich. Snímky se provádějí asi za 2 hodiny od podání radiofarmaka a jejich zhotovení trvá asi 15–30 minut. Před tímto vyšetřením je nutno zvýšeně pít, alespoň 500 ml tekutiny, usnadníte tím vylučování vyšetřovací látky ze svého těla.

Scintigrafie ledvin dynamická (MAG-3)

Dynamická scintigrafie ledvin ukáže pohyb radiofarmaka v ledvinách a jeho vylučování vývodnými cestami močovými. Dozvíme se tak informace o funkčním stavu ledvin a o odtoku moči z močových cest. Asi 30 - 60 minut před tímto vyšetřením je nutno vypít dostatečné množství tekutiny (asi půl litru) a těsně před vyšetřením nebo v jeho průběhu se jít vymočit, tím opět urychlíte vylučování vyšetřovací látky z těla. Snímky se začínají zhotovovat současně s podáním radiofarmaka, zhotovení trvá asi 30 - 40 min.

MCUG (mikční cystouretrografie)

Je rentgenové vyšetření močových cest s kontrastem.

Kontrastní látka se vpravuje do močových cest před vyšetřením močovou cévkou.

Vyšetření končí vymočením dítěte pod rtg kontrolou (vymočení je nutné ke správnému a komplexnímu zhodnocení celého vyšetření). Vyšetřením zjistíme zda děti nemají vesikoureterální reflux ev. jiné abnormální nálezy na močových cestách (ukázka viz níže)

Co je to VESICOURETERÁLNÍ REFLUX (VUR)?

VUR je charakterizovan jako stav, kdy dochází ke zpětnému toku moči z močového měchýře směrem do močovodu, případně až do ledviny. Příčinou refluxu je abnormální vyústění močovodu do močového měchýře (ústí „nedoléhá“)

VUR postihuje minimálně 0,4 - 1,8 % dětské populace, trpí jím však až třetina dětí, které prodělaly močovou infekci. Za normálních okolností protéká moč močovými cestami pouze jedním směrem, a to z ledvin přes močové cesty k ústí močové trubice. Při VUR se vrací z močového měchýře do horních močových cest - do močovodu nebo až do pánvičky (širší část močových cest), která je napojená na ledvinu.

Rozlišuje se 5 stupňů VUR podle výšky návratu moči do horních močových cest:

  1. I. stupeň - moč se vrací do močovodu
  2. II. stupeň - moč se vrací do močovodu a pánvičky
  3. III. stupeň - moč se vrací do močovodu a pánvičky a rozšiřuje je
  4. IV. a V. stupeň - reflux ještě více rozšiřuje a deformuje močové cesty

Děti, které mají VUR / zvláště vyššího stupně /mají velký sklon k zánětům močových cest..

Zda má nebo nemá vaše dítě VUR zjistí rentgenové vyšetření močového měchýře s kontrastem MCUG (viz výše)

UKÁZKA RENTGENOVÉHO ZÁZNAMU - MCUG s nálezem refluxu
VUR II. stupně vpravo,
I. stupně vlevo
VUR IV. stupně vpravo,
V. stupně vlevo

Na základě výsledků těchto vyšetření se stanoví způsob léčby, který závisí na stupni reflexu, na věku pacienta. „U nižšího stupně VUR dochází až u 80 % dětí předškolního věku k spontánní úpravě. Nutná je však snaha o udržení „sterilní moči“ dlouhodobým podáváním malé dávky antibiotik.

Pokud je nutná operace refluxu (neustupující vysoký stupeň refluxu s častými záněty močových cest), pak se v dnešní době dává přednost miniinvazivní endoskopické operaci, při které urolog vpraví látku na bázi kolagenu do oblasti ústí močovodu. Tím zpevní jeho ústí a a zabrání navracení moči do močovodu.

Odkazy

www.nocvsuchu.cz